Sualınız var? Bizə zənq edin: (+994 55) 464 13 31 | (+994 50) 888 03 53

Biz aşağdakı fəaliyyət növlərində xidmətlər təklif edirik:

 • idman meydanlarının tikintisi
 • bütün növ tennis kortları (hard, grass, clay)
 • müasir materialların və qabaqcıl texnoloqiyaların istifadəsi ilə örtülü və açıq idman meydanlarının tikintisi və yenidən quraşdırılması
 • bütün tipli yerə qoyulan örtüklərin döşəməsi, onların bərpası və döşəmələrin bərabərləşdirilməsi
 • idman avadanlığının gətirilməsi və quraşdırılması
 • üzgüçü hovuzlarının, əyləncəvi və sağlamlaşdırıcı su komplekslərinin layihələndirilməsi, tikintisi və yenidən qurulması, su-hazırlama avadanlığının quraşdırılması, xidmət göstərməsi
 • qoruyucu örtüklərinin və qidroizolyasiya membranlarının quraşdırılması
 • materialların gətirilməsi
 • Bizim mütəxəssislərimiz idman komplekslərinin, su-sağlamlaşdırıcı və üzgüçü hovuzlarının tikinti və yenidən qurma işlərində geniş təcrübəyə malikdilər.

Müasir texnoloqoyaların işlənməsi və ancaq yüksək keyfiyyətli materialların istifadəsi daim əla nəticə verir.

Bizim mütəxəssislərimiz konsultasiya keçirəcəklər, Sizin konkret obyektivizə avadanlıq və materiallar seçəcəklər, sənədləri hazırlayacaqlar, layihə işlərinin ixtisaslaşdırılmış müşayiətini edəcəklər, avadanlıq və materialların aparıcı istehsalçılarda təlim keçən yüksək ixtisaslı işçilərimiz isə avadanlığın quraşdırılmasını və tikinti-quraşdırma işlərini vaxtında keyfiyyətlə yerinə yetirəcəklər.

Bizə mövcud olan təcrübə dünyanın aparıcı istehsalçıların bütün tip örtüklərlə işləməyə imkan verir. Keçirilən seminarlar ixtisasımızı daimi təkmilləşdirməyə imkan verir. Bizim mütəxəssislərimiz istehsalçılar tərəfindən birgə layihələrdə iştirak etmək üçün dəvət olunurlar.

Tikinti materiallarının bazarında keçirilən araşdırılmaların, müxtəlif istehsalçıların təbii və sintetik örtüklərin xüsusiyyətlərinin və parametrlərin qiymət qoyulma nəticəsində biz hal-hazırda ən qabaqcıl və keyfiyyətli materialları olan Avropanın və ABŞ-ın bəzi firmalarını seçmişik.

İdman obyektlərinin tikintisi, idman və yerə qoyulan örtüklərinin döşəməsi və quraşdırılması sahəsində toplanan məlumatın geniş həcmi, müasir tikinti texnoloqiyalara yiyələnmə bizə ixtisaslaşdırılmış yardım etmək, obyektin tikintisinin hər bir mərhələsində düzgün tövsiyələr vermək imkan verir.

Obyektdə aparılan işlərin cərçivəsində bizim mütəxəssislərimiz işlərin bütün kompleksini həyata keçirəcəklər:

 • obyektə getmə, yerin topoqrafik çəkilməsi, ilkin istismarın düzəldilməsi;
 • layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması və razılaşdırılması;
 • konsaltinq və injinirinq xidmətləri;
 • işlər üzrə bütün kontrolun həyata keçirilməsi;
 • müqavilə bazasının hazırlanması;
 • tikinti prosesinin təminatı, o cümlədən obyektə hər bir gərəkli olan materialların gətirilməsi və tikinti texnikasının verilməsi;
 • nümayəndə funksiyaları, xarici şirkətlərlə danışıqların aparılması;
 • avadanlığın gətirilməsi, quraşdırılması və qaydaya salınması;
 • obyektin zəmanət və post-zəmanət xidməti.

Bizim mühəndislərimiz, layihə menedjerləri və tikinti bölməsinin mütəxəssisləri öz qüvvətlərini və vəsaitlərini ən tələbkar müştərini razı salan məhsul yaratmaq üçün birləşdirəcəklər. Buna görə bizim məhsullarımız Sizin istəklərinə uyğun olaraq təşkil edilir.

Bütün görülən işlərə biz 3 ildən 7 ilədək keyfiyyət zəmanəti veririk və sifarişçi ilə razılaşdırmadan sonra əlavə olan post-zəmanət xidmətlərini öhdəsinə götürürük.