Sualınız var? Bizə zənq edin: (+994 55) 464 13 31 | (+994 50) 888 03 53

İdman qurğuları idman və mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkil edilməsi və keçirilməsi üçün böyük sahələrin örtülməsində istifadə olunur. Yüngül konstruksiyaların əsasında idman qurğularının və başqa tez yüksələn binaların və modulların tikintisi halhazırda ən aktual məsələdir.
Taxta və dəmir konstruksiyaların əsasında idman qurğularının tikilməsi hər cür həndəsi formada və ölçüdə binaların yüksəltməsinə imkan verir, tikilən binanın istəlinən yastılıqda artırmaq imkanı ilə.
İdman qurğularının örtülməsi xüsusi yüksək keyfiyyətli möhkəm tentli PVX-membrana ilə həyata keçirilir.
Tent materiallarının işlənməsi tikintiyə xərcləri azaltmaq imkan verir və idman qurğularının istismara təhvil vermə müddətini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

Yüngül konstruksiyaların və PVX- membranların tez yüksələn qurğuların tikilməsində istifadəsi ənənəvi əsaslı tikilmələrdən ardınca gələn üstünlüklər ilə seçilirlər:
- stasionar qurğularla müqayisə etdikdə daha ucuz qiymət;
- ən qısa vaxtda istismara hazır olan bina;
- istifadə olunan materialların uzun ömürlüyü;
- davamlılıq və köhnəlməzlik, idman qurğunun konstruksiyası qar və külək gücünün nəzərə alması ilə hesablanır;
- mobillıq, hər bir başqa seçilən yerdə sonrakı montaj imkanı ilə konstruksiyanın demontajı;
- binovrəyə minimal xərclər.